DU­KA MED GRÖ­NA BLAD

Leva & Bo - - Grön Höst -

7De fles­ta kruk­väx­ter är fi­na att an­vän­da som snitt­blom­mor. Främst as­so­ci­e­rar vi kanske snitt med blom­mor som ro­sor, tul­pa­ner och ger­be­ra men även grö­na blad är de­ko­ra­ti­va. Ploc­ka någ­ra blad från de kruk­väx­ter som du re­dan har hem­ma el­ler kom­plet­te­ra från af­fä­ren med väx­ter som du tyc­ker har ett spän­nan­de ut­tryck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.