Gör en fin be­stick­burk

Tre te­bur­kar och ett lock blev ett kul be­stick­ställ som får stå fram­me på mat­bor­det, det är bå­de prak­tiskt och de­ko­ra­tivt.

Leva & Bo - - Snabbfixat - Av SANIA HEDENGREN & SUSANNA ZACKE Fo­to MAG­NUS SE­LAN­DER

DU BE­HÖ­VER: ÅÅt­re ÅÅett ÅÅen ÅÅmutt­rar

GÖR SÅ HÄR: Mät ut mit­ten på bur­kar­na och loc­ket. Gör hål med en borr, syl el­ler lik­nan­de så att hå­let pas­sar me­tall­stång­en. Trä i me­tall­stång­en ge­nom loc­ket och bur­kar­na. Bör­ja från bot­ten med loc­ket och fäst var­je del med två styc­ken mutt­rar på var­je si­da.

1 2

3 4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.