Rot­sel­le­ri­paj med rökt skin­ka

Leva & Bo - - Festlig Höstmat -

Rot­sel­le­rin får en här­ligt mild smak när man för­väl­ler den. Till­sam­mans med rökt skin­ka och lag­rad ost blir den en läc­ker fyll­ning i paj. Du kan ock­så gö­ra por­tions­pa­jer på sam­ma sätt, men kor­ta då grädd­nings­ti­den med 5–10 mi­nu­ter. 6 bi­tar Deg: • 150 g smör • 3 dl sik­tat din­kel­mjöl • 2 krm salt • 1 msk kallt vat­ten Fyll­ning: • cir­ka 300 g rot­sel­le­ri • 3 dl strim­lad pur­jo­lök • smör • 200 g rökt skin­ka i bit • 2 dl grov­ri­ven lag­rad ost Ägg­stan­ning: • 3 ägg • 3 dl mjölk • ½ tsk salt • 1 krm ny­mald pep­par

Ar­be­ta ihop smör, mjöl och salt till en smu­lig mas­sa, gär­na i mat­be­re­da­ren. Till­sätt vatt­net och ar­be­ta ihop till en deg. Låt vi­la i en plast­på­se i ky­len i cir­ka 1 tim­me. Tryck ut de­gen i en form med lös­tag­bar kant, 26 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter (el­ler fle­ra mind­re por­tions­for­mar). Nag­ga bott­nen med en gaf­fel. Låt vi­la i ky­len i minst 30 mi­nu­ter.

Sätt ug­nen på 200 gra­der. För­gräd­da pajska­let i mit­ten av ug­nen i 10 mi­nu­ter.

Ska­la och skär sel­le­rin i tun­na strim­lor. För­väll i lätt­sal­tat vat­ten i cir­ka 2 mi­nu­ter. Låt rin­na av och kall­na. Fräs pur­jo­lö­ken i smör och låt kall­na. Tär­na skin­kan fint. Var­va sel­le­ri, pur­jo­lök, skin­ka och ost i pajska­let.

Vis­pa ihop ägg, mjölk, salt och pep­par. Häll ägg­stan­ning­en i pajska­let.

Gräd­da i mit­ten av ug­nen i cir­ka 40 mi­nu­ter.

1

2

3

4

5

­Ser­ve­ra en god lins­sal­lad med fi­kon och ruco­la till pa­jen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.