Ka­ra­mel­li­se­rat fänkåls­flarn med get­ost

Leva & Bo - - Festlig Höstmat -

6 bi­tar • 2–3 fänkåls­stånd • 50 g smör • oliv­ol­ja • 2 msk strö­soc­ker • 1 tsk he­la fänkåls­frön • flingsalt • ny­mald pep­par • 1 rul­le kyld smör­deg, 250 g • 1 ci­tron, ri­vet skal • cir­ka 100 g get­ost

Skär bort en li­ten bit av ro­ten på fänkå­len, så att de grova yt­ter­bla­den går att los­sa och att stån­den hål­ler ihop. Skär fänkå­len på läng­den i ½–1 cen­ti­me­ter tjoc­ka ski­vor.

Smält smör och 3 msk oliv­ol­ja i en stor stek­pan­na. Lägg i ett la­ger fänkåls­ski­vor. Stek på bå­da si­dor tills de är mju­ka och gyl­len­bru­na. Upp­re­pa tills all fänkål är stekt.

Ta fänkå­len åt si­dan. Häll soc­ker, fänkåls­frön, salt och pep­par i pan­nan. Fräs runt så att sock­ret smäl­ter. Lägg se­dan till­ba­ka all fänkål. Ka­ra­mel­li­se­ra ski­vor­na för­sik­tigt 1–2 mi­nu­ter, så att de täcks med soc­ker och fänkåls­frö. Lyft upp fänkå­len och låt sval­na.

Sätt ug­nen på 225 gra­der. Lägg smör­de­gen på en plåt klädd med bak­plåts­pap­per. Vik upp en kant run­tom.

För­de­la fänkå­len över de­gen. Drop­pa even­tu­ellt över väts­ka från pan­nan. Strö på ci­tron­skal, smu­la över ost och ring­la över 1 ½ msk oliv­ol­ja. Gräd­da i mit­ten av ug­nen i cir­ka 20 mi­nu­ter.

1

2

3

4

5

TILL­TUGG. Flarn som pas­sar ut­märkt på en buffé.

LE­VA&BO •

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.