Går det att hit­ta pan­nan?

I LE­VA & BO num­mer 38 på finns det en oval alu­mi­ni­um­pan­na som jag sökt länge. Tack­sam för tips var jag kan kö­pa den. Hop­pas ni kan hjäl­pa mig!

Leva & Bo - - Fråga Oss - PE­TER

Alu­mi­ni­um­pan­nan är av mär­ket Cordon-bleu, och just den ova­la pan­nan finns ty­värr in­te läng­re i sor­ti­men­tet. Rek­tangu­lä­ra alu­mi­ni­um­for­mar går dä­re­mot att få tag på. Cor­don­bleu har va­ri­an­ter i två oli­ka sor­ters alu­mi­ni­um, en li­te tun­na­re och en tjoc­ka­re som mer på­min­ner om re­stau­rang­gods.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.