Kan man verk­li­gen blan­da me­tal­ler?

Hej! Tack för en bra tid­ning! Jag und­rar en sak. Är det verk­li­gen okej att blan­da oli­ka me­tal­ler i hem­met? Blir det in­te rö­rigt? Jag och en kom­pis tyc­ker väl­digt oli­ka här. Vo­re in­tres­sant att få en syn­punkt på det. Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss - KLA­RA

Det kan va­ra så fint att mixa me­tal­ler och just nu är det väl­digt tren­digt. Gå på din egen käns­la och mat­cha fö­re­mål som du gil­lar. När man gör det bru­kar re­sul­ta­tet hål­la ihop ut­an att kän­nas rö­rigt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.