För­gyll hem­met med var­ma me­tal­ler

Leva & Bo - - Redaktören - UL­RI­KA NORD­LIN­DER Följ oss på Instagram! @le­va­o­bo re­dak­tör LE­VA & BO

ALLT SOM ÄR mäs­sing, kop­par och guld känns lyx­igt och läc­kert. ­För­gyl­ler hem­met och gör det ex­tra hem­trev­ligt. En en­da li­ten de­talj kan räc­ka. Ljus­sta­kar för­stås, men kru­kor, lam­por och pryd­nads­sa­ker ger ock­så fin ­me­tall­glans. Ju mer me­tal­ler desto häf­ti­ga­re ef­fekt. Vå­ra in­re­da­re Sania Hedengren och Susanna Zacke har ska­pat här­li­ga rum med var­ma me­tal­ler­! Var­dags­rum­met med de grå väg­gar­na, kö­ket i vitt och svart och den vi­ta hal­len med ma­roc­kanskt ka­kel på gol­vet. Ki­ka på si­dan 18 och få här­lig ­in­spi­ra­tion och mas­sor av idéer till ditt eget hem.

Ett dröm­hem be­hö­ver in­te va­ra stort. Em­ma och Max­i­mi­li­an för­vand­la­de en et­ta till en tvåa på 48 kvadrat­me­ter. De har ta­git va­ra på ut­rym­met på bäs­ta sätt och in­rett smart och mo­dernt. Ett sa­go­likt, li­tet kök med grå luc­kor, mäs­sings­hand­tag och vack­ra mar­mor­ski­vor. Har­mo­niskt sov­rum i grått med gott om för­va­ring. Och de har hit­tat den per­fek­ta mix­en av lyx och bud­get. Ki­ka på si­dan 26.

Gil­lar du att fi­ra? Pas­sa på att fi­ra al­la hel­gons dag och hal­lo­ween på ditt eget sätt. La­ga nå­got gott av pum­pa. Sop­pan sma­kar ljuv­ligt, brö­det blir saf­ti­ga­re med ri­ven pum­pa och ­pum­pa­paj till des­sert är ­un­der­bart gott. Pro­va ­re­cep­ten på si­dan 68.

Dess­utom får du en ­shop­pinggui­de till Ber­lin, vin­tips, lä­sar­hem och myc­ket mer.

Du vet väl om att du kan väl­ja själv? Köp LE­VA & BO med el­ler ut­an vår kvällstidning.

”Kru­kor, lam­por och pryd­nads­sa­ker ger ock­så fin ­me­tall­glans”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.