Plug­gar på tex­til­hög­sko­lan

Fa­milj:

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Mam­ma, pap­pa, lil­le­bror och pojk­vän. I Borås. Dri­ver ­Ade­rel­les, plug­gar mas­ter­pro­gram­met på ­Tex­til­hög­sko­lan i Borås och ar­be­tar som in­köpsas­si­stent på Ha­lens.

Med nya kudd­for­dal för eg­na fö­re­ta­get Ade­rel­les som hjäl­per ut­sat­ta kvin­nor i In­di­en till själv­hjälp.

Bor: Gör:

Ak­tu­ell:

Instagram:

@ade­rel­les.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.