BUBB­LIGT I GLAS

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Mio har gjort sin va­ri­ant av Svenskt tenn-va­sen Dagg. Här he­ter den Drops, finns i fle­ra fär­ger, 18 cen­ti­me­ter hög, 399 kro­nor, Mio.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.