Har som­mar­stäl­le på Värm­dö

Ål­der: Fa­milj: Bor:

Leva & Bo - - Nyfiken På -

55. Kat­ter­na Isaac och Gustaf. I Stock­holms in­nerstad och har som­mar­stäl­le på Värm­dö.

Kre­a­tör, fes­tar­ran­gör och kom­mu­ni­ka­tions­stra­teg som dri­ver Mi­cael Bin­de­f­eld AB

TV-pro­gram­met ”Fest hos Bin­de­f­eld”, pre­miär i Ka­nal 5 tors­da­gen 15 ok­to­ber kloc­kan 20.00.

@mi­cael­bin­de­f­eld.

Gör:

Ak­tu­ell med:

Instagram:

Fa­vo­rit­plats

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.