Av­kopp­ling i cool bok­han­del

Leva & Bo - - Snabb­fix­at -

3Ge­stal­ten för­lag har ska­pat en bok­han­del och kon­cept­bu­tik med möb­ler och sa­ker som kny­ter an till in­ne­hål­let i livstils­böc­ker. Här finns lam­por av spans­ka Pul­po, få­töl­jer från Fritz Han­sen och DIY pre­sen­ter för barn. En klar fa­vo­rit i de­sign­gal­le­ri­an Bi­ki­ni!

Bud­a­pes­ter Stras­se 38–50

ge­stal­ten.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.