Mö­bel­klas­si­ker i de­sign­gal­le­ri­an

Leva & Bo - - Snabbfixat -

1Bu­ti­ken i Bi­ki­ni-gal­le­ri­an är re­sul­ta­tet av en lyc­kad kär­leks­hi­sto­ria mel­lan schwei­zis­ka Vitra och fins­ka Ar­tek. Må­let är att er­bju­da bra de­sign för vå­ra hem. Eg­na och and­ras pro­duk­ter, väl­sor­te­rad bok- och tid­nings­av­del­ning, samt bra es­pres­so i kaf­fe­ba­ren.

Bud­a­pes­ter Stras­se 38–50

ar­tek.fi, vitra.com.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.