Upp­da­te­ra­de fo­tout­ställ­ning­ar

Leva & Bo - - Shoppingguide -

8Fo­tomu­se­et C/O Ber­lin tving­a­des flyt­ta från ett gam­malt post­hus i öst­ra Ber­lin och hu­se­rar nu­me­ra i Ame­ri­ka-hu­set, ett sten­kast från Zoo­lo­gis­ka träd­går­den och fem mi­nu­ter från Bi­ki­ni­gal­le­ri­an. All­tid upp­da­te­ra­de utställningar och en väl­sor­te­rad li­ten bok­han­del. Kaf­fe på kafé­et är gi­vet ef­teråt.

Har­den­bergs­tras­se 22-24

Co-ber­lin.org

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.