Ex­klu­si­va pry­lar av hipp form­gi­va­re

Leva & Bo - - Shoppingguide -

7Ett par tun­nel­ba­nestopp från Zoo lig­ger en ex­klu­siv in­ner­gård. Här härs­kar Andre­as Murkudis, en av stans hip­pas­te form­gi­va­re. Hans värld be­står av klä­der, möb­ler och ac­ces­so­a­rer, bå­de eg­na och and­ras. Murkudis är gräns­lös, ex­klu­siv och myc­ket in­spi­re­ran­de. Allt hand­lar om bäs­ta kva­li­tet, hant­verk och stil. Pas­sa på att gå på gal­le­ri­run­da i om­rå­det ef­teråt.

Pots­da­mer Stras­se 81E

andre­as­mur­ku­dis.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.