Shop­pa och fi­ka i my­sig mil­jö

Leva & Bo - - Shoppingguide -

6Kon­cept­bu­tik på te­mat shop­pa, äta och mö­tas. Shop­ping­en bju­der på pry­lar från fle­ra skan­di­na­vis­ka mär­ken, som dans­ka Nor­mann Co­pen­ha­gen. Kö­ket hand­lar om in­spi­ra­tion från he­la värl­den. Och mö­te­na kla­rar vi själ­va i den in­bju­dan­de loung­en med ut­sikt över Zoo.

Bi­ki­ni Ber­lin, Bud­a­pes­ter Stras­se 50

su­per­mar­ket.de

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.