Bo i kre­a­ti­va och mo­der­na rum

Leva & Bo - - Shoppingguide -

5Nu har även Ber­lin be­gå­vats med kre­a­ti­va ho­tell­kon­cep­tet 25Hours ho­tel. Av­slapp­nad at­mo­sfär och spän­nan­de de­sign. Åt ena hål­let har man ut­sikt mot Gedächt­niskir­che, åt and­ra Zoo­lo­gis­ka träd­går­den.

Bud­a­pes­ter Stras­se 40

25hours-ho­tels.com

LE­VA&BO •

GAL­LE­RIA. Bi­ki­ni Ber­lin är ett shop­ping­cent­rum i den väst­ra de­len av sta­den. Här ryms bå­de re­stau­rang, ho­tell och in­red­nings­bu­ti­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.