Spän­nan­de designmöbler

Leva & Bo - - Shoppingguide -

12I mö­bel- och de­sign­gal­le­ri­an Stilwerk hu­se­rar en spän­nan­de pa­lett av fö­re­tag. Här lig­ger till ex­em­pel Mi­ni­mum, tyskt de­sign­fö­re­tag som sat­sar på möbel­de­sig­ners från Ber­lin, upp­blan­dat med klas­sisk de­sign.

Mi­ni­mum/Stilwerk, Kantstras­se 17

mi­ni­mum.de

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.