GÖR VAC­KER KRANS AV FÄRG­GLA­DA LÖV

Leva & Bo - - Fint Vid Dörren -

3Du be­hö­ver en tunn stom­me till den här kran­sen. Den kan va­ra av kraf­tig me­tall el­ler så vi­rar du ihop någ­ra gre­nar till en la­gom stor cir­kel. Sam­la ihop små bu­ket­ter av löv och bör­ja lin­da med spol­tråd. Job­ba dig runt stom­men och sätt in bu­ket­ter av ny­pon med jäm­na mel­lan­rum. När du kom­mit he­la var­vet runt av­slu­tar du med att fäs­ta spol­trå­den och gö­ra en ög­la för att kun­na hänga upp kran­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.