SÅ TÄV­LAR DU

Leva & Bo - - Tävling -

För att täv­la – sva­ra på föl­jan­de frå­ga: När grun­da­des det frans­ka fö­re­ta­get Staub?

1962 1974 1986 Skriv en kort mo­ti­ve­ring till var­för just du bor­de vin­na pum­pagry­tan och mej­la ditt svar till staub@ex­pres­sen.se. El­ler skic­ka ett vy­kort med sva­ret till: Täv­ling Staub, Ex­pres­sen LE­VA&BO, 105 16 Stock­holm Se­nast 30 ok­to­ber 2015 vill vi ha ditt svar. ­Even­tu­ell vinst­skatt be­ta­las av vin­na­ren.

LÅNG­KOK. Pum­pagry­tan rym­mer 3,45 li­ter, 24 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, 2 099 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.