Är pum­pan mo­gen?

Leva & Bo - - Säsongens Mat -

Knac­ka på ska­let och lyss­na! När pum­pan är mo­gen är ska­let myc­ket hårt och det ger då en ihå­lig klang. Pum­pan ska va­ra hård, tung och in­te ha för myc­ket fläc­kar. Ett käns­ligt om­rå­de på pum­pan är bot­ten, här blir den lätt mjuk och snab­ba­re då­lig. En frisk och hel pum­pa kla­rar sig i kyl­skåp i fle­ra må­na­der, men upp­sku­ren i bit kla­rar den sig ba­ra drygt en

vec­ka i kyl­skåp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.