Grundre­cept piz­za­deg

Leva & Bo - - Italienska Favoriter -

4 piz­zor • 25 g jäst • 3 ½ dl fing­er­varmt vat­ten (37

gra­der) • 7 ½ dl ve­te­mjöl spe­ci­al • 1 ½ tsk salt

1

Fin­för­de­la jäs­ten i en bun­ke el­ler i skå­len till en köks­ma­skin. Lös upp den med ½ de­ci­li­ter av vatt­net. Till­sätt två matske­dar av mjö­let och rör ihop till en jämn smet. Täck över och låt jä­sa i cir­ka 30 mi­nu­ter.

Till­sätt res­ten av vatt­net till­sam­mans med sal­tet. Häll ner res­ten av mjö­let, li­te i ta­get, och ar­be­ta sam­man till en jämn deg. Knå­da de­gen i 10 mi­nu­ter i en köks­ma­skin el­ler med deg­kro­kar på en el­visp tills den känns smi­dig och elas­tisk. Det går även bra att ar­be­ta de­gen för hand, men då är det vik­tigt att knå­da den li­te läng­re

2

och med li­te mer kraft. Täck bun­ken med plast­fo­lie och låt jä­sa i 2 tim­mar i rumstem­pe­ra­tur, el­ler till dub­bel stor­lek. Sätt på ug­nen i god tid in­nan det är dags att gräd­da piz­zor­na.

De­la de­gen i fy­ra li­ka sto­ra bi­tar. Knå­da var­je deg­bit i någ­ra mi­nu­ter och plat­ta ut dem med hand­fla­tan el­ler fing­er­top­par­na. Kav­la ut till rik­tigt tun­na bott­nar, cir­ka 23 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter. Mjö­la li­te ovan­på och un­der de­gen så att den in­te fast­nar. Lägg piz­za­bott­nar­na på två smor­da plå­tar el­ler på plå­tar med bak­plåts­pap­per.

An­vänd tum­men och fing­rar­na för att for­ma en kant run­tom. På så vis får piz­zor­na en fin upp­hölj­ning vid grädd­ning­en. Dra li­te i yt­ter­kan­ter­na för att hål­la bott­nar­na tun­na.

3

4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.