Pizza med spe­nat, ri­cot­ta & pan­cet­ta

Leva & Bo - - Italienska Favoriter -

4 piz­zor • 1 sats piz­za­deg • 250 g fryst och ti­nad hel

bladspe­nat • cir­ka 140 g pan­cet­ta el­ler

bacon • 2 vit­löks­klyf­tor, ski­va­de • 150 g moz­za­rel­la, gär­na på

buf­fel­mjölk • 150 g ri­cot­ta • 1 dl ny­ri­ven par­me­san • oliv­ol­ja av god kva­li­tet • salt och svart­pep­par

Bör­ja med de­gen, och sätt i god tid ug­nen på 250 gra­der (cir­ka 225 gra­der med varm­lufts­funk­tion).

För­be­red piz­za­fyll­ning­en så att den är klar la­gom tills de­gen är fär­di­g­jäst. Låt spe­na­ten rin­na av i ett durk­slag och pres­sa ut li­te ex­tra väts­ka med en gaf­fel.

Strim­la och stek pan­cet­tan i en torr pan­na i någ­ra mi­nu­ter. Till­sätt ett par drop­par oliv­ol­ja om det be­hövs. Lägg över på en tall­rik, men låt fet­tet i pan­nan va­ra kvar.

Häll oliv­ol­ja i pan­nan och fräs spe­nat och vit­lök i 3–4 mi­nu­ter, el­ler tills all väts­ka har ko­kat in. Salta och pepp­ra li­te lätt.

De­la moz­za­rel­lan och låt den och ri­cot­tan rin­na av var för sig i durk­slag. Pres­sa för­sik­tigt med en gaf­fel på os­tar­na för att få ut li­te ex­tra väts­ka. Skär se­dan moz­za­rel­lan i bi­tar och smu­la ri­cot­tan.

Pens­la piz­za­bott­nar­na med oliv­ol­ja, strö över par­me­san och för­de­la se­dan spe­nat, pan­cet­ta, vit­lök, moz­za­rel­la och ri­cot­ta över bott­nar­na.

Gräd­da piz­zor­na mitt i ug­nen i 10 mi­nu­ter. Ser­ve­ra ge­nast.

1

2

3

4

5

6

7

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.