Piz­zarul­le med broc­co­li, sal­sic­cia & moz­za­rel­la

3

Leva & Bo - - Italienska Favoriter -

4 piz­zor • 1 sats piz­za­deg, se grund

re­cept • 200 g färsk broc­co­li • 200 g moz­za­rel­la, gär­na på

buf­fel­mjölk • 200 g färsk sal­sic­cia, gär­na

smak­satt med chi­li • en nä­ve ruco­lab­lad • 12 ba­si­li­kab­lad • 1 dl grov­ri­ven par­me­san +

li­te ex­tra att strö över • oliv­ol­ja av god kva­li­tet

Bör­ja med de­gen och sätt i god tid ug­nen på 250 gra­der (cir­ka 225 gra­der med varm­lufts­funk­tion).

För­be­red fyll­ning­en så att den är klar la­gom tills de­gen är fär­di­g­jäst. Skölj, an­sa och de­la broc­co­lin i små bu­ket­ter. Ko­ka i lätt­sal­tat vat­ten i 2 mi­nu­ter och skölj se­dan snabbt med kallt vat­ten. Låt broc­co­lin rin­na av i ett durk­slag.

1

2

De­la moz­za­rel­lan och låt den rin­na av i ett durk­slag. Pres­sa för­sik­tigt med en gaf­fel på os­ten för att få ut li­te ex­tra väts­ka och skär den se­dan i bi­tar.

Snit­ta sal­sic­ci­an, dra av skin­net och de­la korvs­me­ten i små smu­lor. Grov­hac­ka ruco­lan.

För­de­la broc­co­li, sal­sic­cia, moz­za­rel­la, ruco­la, ba­si­li­ka och par­me­san li­te in­nan­för kan­ten på piz­za­bott­nar­na. Ring­la över oliv­ol­ja.

Rul­la ihop piz­zor­na så att fyll­ning­en hålls på plats och os­ten och ol­jan in­te kan tränga ut. Lägg skar­var­na nedåt.

Pens­la rul­lar­na med li­te oliv­ol­ja och gräd­da mitt i ug­nen i cir­ka 10 mi­nu­ter, el­ler tills de har fått re­jält med färg. Strö över li­te par­me­san och ser­ve­ra ge­nast.

4

5

6

7

RUL­LE. Ett här­ligt sätt att äta pizza på – för den­na pizza ska ätas med hän­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.