Pizza med grön­sa­ker, svamp & oli­ver

Leva & Bo - - Italienska Favoriter -

Välj rätt – grön­sa­ker av god kva­li­tet gör skill­nad. 4 piz­zor • 1 sats piz­za­deg • 1 röd pap­ri­ka • 1 gul pap­ri­ka • 1 grön el­ler oran­ge pap­ri­ka • 1 zuc­chi­ni • 10–20 g tor­kad svamp (helst

karl­jo­han­svamp) • cir­ka 16 svar­ta oli­ver • 1 tsk tor­kad ore­gano • salt och svart­pep­par • oliv­ol­ja av god kva­li­tet • hac­ka­de ba­si­li­kab­lad att strö över Bör­ja med de­gen, och sätt i god tid ug­nen på 250 gra­der (cir­ka 225 gra­der med varm­lufts­funk­tion).

För­be­red piz­za­fyll­ning­en så att den är klar la­gom tills de­gen är fär­di­g­jäst. Skölj pap­ri­kor och zuc­chi­ni. Kär­na ur pap­ri­kor­na och skär dem och zuc­chi­nin i bi­tar.

Lägg den tor­ka­de svam­pen i en skål och häll på varmt vat­ten så att det täc­ker.

Låt stå i cir­ka 30 mi­nu­ter. Si­la se­dan av vatt­net och tryck för­sik­tigt på svam­pen med en gaf­fel för att pres­sa ut så myc­ket som möj­ligt av väts­kan.

Häll två matske­dar oliv­ol­ja i en ugns­form och blan­da ner pap­ri­ka, zuc­chi­ni, svamp, oli­ver, ore­gano, salt och pep­par. Sätt in for­men i ug­nen och ros­ta grön­sa­ker­na i 7–10 mi­nu­ter, el­ler tills de bör­jar mjuk­na men fort­fa­ran­de är re­jält späns­ti­ga. Rör om då och då.

För­de­la grön­saks­bland­ning­en över piz­za­bott­nar­na, ring­la över li­te oliv­ol­ja och gräd­da mitt i ug­nen i cir­ka 10 mi­nu­ter.

Strö över ba­si­li­kab­lad och ser­ve­ra ge­nast.

1

2

3

4

5

6

7

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.