La­ga läc­kert med pum­pa

Ta va­ra på sä­song­ens här­li­ga pum­por! La­ga krä­mig sop­pa, mus­tig gry­ta och gra­ti­ne­rad pum­pa. En ljuv­lig paj med ing­e­fä­ra och ka­nel blir den per­fek­ta des­ser­ten till hal­lo­ween 31 ok­to­ber.

Leva & Bo - - Innehåll - Av CHRISTI­NA ASPLUND Fo­to THO­MAS CAR­LÉN

Pum­pa­bröd

Ett per­fekt till­be­hör till sop­pa. Gör gär­na en stör­re sats, brö­det går bra fry­sa in. 2 bröd • 5 dl vat­ten • 12 g jäst • 150 g sur­deg med full­korns­ve­te • 4 dl gra­hams­mjöl • 2 msk bröd­si­rap • 1 msk raps­ol­ja • cir­ka 10+3 dl ve­te­mjöl spe­ci­al • 300 g pum­pa, ri­ven och

urkra­mad • 1 msk salt Till pens­ling: • 1 ägg Till ser­ve­ring: • smör

1 Häll vat­ten, jäst, sur­deg, gra­hams­mjöl, si­rap, ol­ja och 10 de­ci­li­ter ve­te­mjöl li­te i ta­get i deg­bun­ken till köks­ma­ski­nen. Ar­be­ta med deg­krok i cir­ka 10 mi­nu­ter.

2 Till­sätt ri­ven och urkra­mad pum­pa, cir­ka 3 de­ci­li­ter ve­te­mjöl och salt. Ar­be­ta de­gen kraf­tigt i 5 mi­nu­ter tills den släp­per kan­ten på deg­bun­ken. Låt de­gen jä­sa un­der bak­duk, cir­ka 2 tim­mar el­ler un­der nat­ten i ky­len, i en ol­jad plast­lå­da med lock.

3 Ta upp de­gen på mjö­lat bak­bord och knå­da smi­dig. De­la de­gen i två bi­tar och for­ma till lim­por. Lägg dem i kor­gar mjö­la­de med gra­hams­mjöl. Låt jä­sa 20 mi­nu­ter un­der bak­duk. Vänd upp brö­det på klädd plåt med bak­plåts­pap­per. Låt brö­den jä­sa un­der bak­duk i yt­ter­li­ga­re 10 mi­nu­ter. Snit­ta brö­den med rak­blad el­ler en vass kniv.

4 Sätt in plå­ten i ned­re de­len av ug­nen vid 250 gra­der. Sänk tem­pe­ra­tu­ren di­rekt till 175 gra­der. Gräd­da i cir­ka 40 mi­nu­ter. Låt brö­den sval­na på bak­gal­ler.

5 Skär upp brö­det i ski­vor och ser­ve­ra till sop­pan.

GOTT TILL­BE­HÖR. Sur­degs­ba­kat,

­saftigt pum­pa­bröd pas­sar fint till pum­pa­sop­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.