Re­dak­tö­rer­na sva­rar på lä­sar­nas frå­gor

Hej! Tack för en här­lig tid­ning som jag nju­ter av var­je vec­ka! Jag fyl­ler 40 och ska fi­ra med te­ma­fest. Und­rar om ni har bra tips på 70-tals­mat att bju­da på? Gär­na ro­lig och fest­lig, men ock­så god.

Leva & Bo - - Innehåll - KRISTI­NE

Svar: Afri­ca­na med fläsk­fi­lé – en klassiker som ser­ve­ras med ris och till­be­hör som ana­nas, man­da­rinklyf­tor och jord­nöt­ter i små skå­lar. Mint­pä­ron är en des­sert som sä­kert väc­ker min­nen hos många. Re­cep­ten finns på Mitt­kök.se. Vill du spä på 70-tals­te­mat yt­ter­li­ga­re, skaf­fa en stor­blom­mig vax­duk och kol­la i se­cond hand-bu­ti­ker ef­ter pors­lin med ret­romöns­ter.

RETROFEST. Afri­ca­na med fläsk­fi­lé är en 70-tals­klas­si­ker som gör sig ut­märkt som fest­mat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.