Snyg­gas­te pry­lar­na till hal­lo­ween

Leva & Bo - - Innehåll - Av PET­RA LINDELL

1 Öl­glas med dödskal­le­mo­tiv från Ny­bro crys­tal, 599 kro­nor för två, Royalde­sign.se. 2 Döskal­le­ring i sil­ver, 495 kro­nor, Kranz & Zi­eg­ler. 3 Döskal­leör­äng­en med kri­stal­ler, 550 kro­nor, Rock by Swe­den. 4 Påsla­kan­set Ta­bi­ta med dödskal­le­mo­tiv, 199 kro­nor, Rus­ta. 5 Ljus­hål­la­re Dö­den med ljus för den som vill skräm­mas li­te ex­tra, 299 kro­nor, ­Ca­ma­li­as. 6 Mönst­rad kud­de, 299 kro­nor, Cdon.com. 7 Stäm­nings­full spar­bös­sa, pas­sar ut­märkt att stäl­la fram som de­ko­ra­tion un­der hal­lo­ween, 219 kro­nor, Chil­li. 8 Sy en pläd av den här häf­ti­ga döskal­le­flee­cen, 129 kro­nor me­tern, Ro­sa hu­set. 9 Bad­hand­duk med döskal­lar, 149 kro­nor, H&M ho­me.

9

8

4

LE­VA&BO •

6

1

7

5

3

2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.