Du­ka vac­kert med ru­sti­ka­de­tal­jer

Leva & Bo - - Innehåll - Av EM­MY LUND­STRÖM

1 Li­ten få­gel­bur som är fin att stäl­la grö­na väx­ter i, 279 kro­nor, ­Åh­léns. 2 Vas i ros­ti­ga to­ner gif­ter sig väl med hös­tens bloms­ter, 15 cen­ti­me­ter hög, 199 kro­nor, Bloo­ming­vil­le. 3 Skål som är fin att stäl­la fram på ­bor­det, 18 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, 198 kro­nor, House doctor. 4 Klas­sisk gjut­järns­gry­ta från Le Creu­set, rym­mer 4,1 li­ter, 1 999 kro­nor, Cer­ve­ra. 5 Ser­ve­ra fint i glas­ku­pa med pors­lins­fot, 23 cen­ti­me­ter hög, 129 kro­nor, El­los. 6 Sitt skönt på en bänk klädd med get­skinn, 100 × 30 × 45 cen­ti­me­ter, 4 199 kro­nor, ­Bloo­ming­vil­le. 7 Li­ten ra­me­kin som går att ha i ug­nen el­ler ­ser­ve­ra ur, 8 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, La­ger­haus. 8 Be­håll vär­men med my­sig kud­de, 299 kro­nor, H&M ho­me. 9 Doft­ljus som ly­ser upp i höst­mör­ket, 349 kro­nor, PB ho­me.

LE­VA&BO •

7

6

8

1

4

5

2

3

9

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.