Pa­o­lo Ro­ber­tos godaste piz­zor

Ing­et slår hem­gjord pizza la­gad från grun­den. Pro­va piz­zarul­le med broc­co­li, sal­sic­cia och moz­za­rel­la, el­ler var­för in­te en klas­sisk marg­he­ri­ta. Här bju­der Pa­o­lo Ro­ber­to på fem fa­vo­ri­ter!

Leva & Bo - - Innehåll - Re­cept UR ”PA­O­LOS PIZZA & PAS­TA” av PA­O­LO RO­BER­TO Fo­to DA­NI­EL OHLS­SON

Pizza Marg­he­ri­ta

4 piz­zor • 1 sats piz­za­deg, se se­pa­rat

re­cept • 800 g konserverade he­la

to­ma­ter • cir­ka ½ tsk salt • 400 g moz­za­rel­la, gär­na på

buf­fel­mjölk • cir­ka 4 msk oliv­ol­ja av god

kva­li­tet • ba­si­li­kab­lad att strö över

1 Bör­ja med de­gen, och sätt i god tid ug­nen på 250 gra­der (cir­ka 225 gra­der med varm­lufts­funk­tion).

2 För­be­red fyll­ning­en så att den är klar la­gom tills de­gen är fär­di­g­jäst. Låt det mesta av väts­kan i to­mat­för­pack­ning­ar­na rin­na av i ett durk­slag. Häll to­ma­ter och salt i en skål och kör ihop till en jämn to­mat­sås med en stav­mix­er.

3 De­la moz­za­rel­lan och låt den rin­na av i ett durk­slag. Pres­sa för­sik­tigt med en gaf­fel på os­ten för att få ut li­te ex­tra väts­ka och skär den se­dan i ski­vor.

4 För­de­la to­mat­så­sen jämnt in­nan­för kan­ten på bott­nar­na. Lägg på moz­za­rel­la, ring­la över oliv­ol­ja.

5 Gräd­da piz­zor­na mitt i ug­nen i cir­ka 10 mi­nu­ter. Strö över ba­si­li­kab­lad och ser­ve­ra ge­nast.

Pizza med rä­kor, oli­ver & ruco­la

4 piz­zor • 1 sats piz­za­deg, se se­pa­rat

re­cept • 800 g he­la konserverade to­ma­ter • 750 g rä­kor med skal • 2 vit­löks­klyf­tor • 2 dl ur­kär­na­de svar­ta oli­ver • svart­pep­par • oliv­ol­ja av god kva­li­tet • salt • cir­ka 50 g ruco­la att strö över

1 Bör­ja med de­gen, och sätt i god tid ug­nen på 250 gra­der (cir­ka 225 gra­der med varm­lufts­funk­tion).

2 För­be­red piz­za­fyll­ning­en så att den är klar la­gom tills de­gen är fär­di­g­jäst. Låt det mesta av väts­kan i to­mat­för­pack­ning­ar­na rin­na av i ett durk­slag. Lägg to­ma­ter­na i en skål och blan­da ner en ny­pa salt. De­la to­ma­ter­na i bi­tar. 3 Ska­la rä­kor­na och ski­va vit­lö­ken. 4 För­de­la to­ma­ter­na över piz­za­bott­nar­na. Lägg se­dan på rä­kor, vit­lök och oli­ver. Strö på li­te svart­pep­par och ring­la över oliv­ol­ja.

5 Gräd­da piz­zor­na mitt i ug­nen i cir­ka 10 mi­nu­ter. Strö över ruco­la och ser­ve­ra ge­nast.

KLASSIKER. Marg­he­ri­ta – en en­kel pizza med bra rå­va­ror slår allt.

MER GOTT. Re­cept häm­ta­de ur ”Pa­o­los pizza & pas­ta” (Bon­ni­er fak­ta).

MED RÄ­KOR. Läc­ker pizza där enk­la sma­ker lyfts fram i en här­lig

kom­bi­na­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.