”Jag kän­ner mig som blogg­värl­dens Zla­tan”

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Isabella ”Blon­din­bel­la” Löwen­grip på sin blogg ef­ter att hon skrev på ett mång­mil­jon­kon­trakt med

nors­ka blogg­nät­ver­ket Uni­ted in­flu­encers

É S E F E N A S U O T F

LE­VA&BO •

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.