SER­VE­RA FINT

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Per­si­ko­skär kal­las fär­gen på den här fi­na bric­kan från Svenskt tenn. Pas­sar så­väl till go­fi­kat som att ser­ve­ra fest­gla­sen på, 440 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.