FÄRG­GLAD AS­SI­STENT

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Electro­lux po­pu­lä­ra köks­as­si­stent tre nya fär­ger blir ett snyggt kom­ple­ment till ditt kök. Här Royal pur­p­le me­tal­lic, 3 995 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.