DE­KO­RA­TI­VA SÖT­NO­SAR

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

De­ko­re­ra hem­ma med des­sa sö­ta re­nar som har en mjuk tex­til­klädd yta, 24 re­spek­ti­ve 10 cen­ti­me­ter hög, 249 kro­nor för bå­da, El­los.

SMART BRIC­KA. De­signstu­den­ten Ma­lin Berglund lös­te pro­ble­met med osta­di­ga ljus på fru­kost­bric­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.