GRÖ­NA MÖNS­TER

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Åh­léns grön­blom­mi­ga gar­din Wa­ter­lil­ly i bo­mulls­sam­met med mat­chan­de kud­de till är en rik­tig stämningshöjare. Gar­din, 599 kro­nor, kud­de, 249 kro­nor. För att gö­ra in­red­ning­en kom­plett mat­char

den tur­ko­sa pal­len i sam­met och bo­mull, 999 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.