SÅ TÄV­LAR DU

1 X 2

Leva & Bo - - Tävling -

För att täv­la – sva­ra på föl­jan­de frå­ga: Vil­ket nor­diskt land kom­mer Eva So­lo ifrån?

Nor­ge Dan­mark Fin­land Skriv ock­så en kort mo­ti­ve­ring till var­för just du bor­de vin­na te­bryg­ga­ren och kop­par­na och mej­la ditt svar till eva­so­lo@ex­pres­sen.se. El­ler skic­ka ett vy­kort med sva­ret till: Täv­ling Eva So­lo, Ex­pres­sen LE­VA&BO, 105 16 Stock­holm Se­nast 6 november 2015 vill vi ha ditt svar. Even­tu­ell vinst­skatt be­ta­las av vin­na­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.