KLAS­SISK JULBLOMMA

Leva & Bo - - Fint I Kruka -

Hös­ta­za­le­or­na hör till de klas­sis­ka jul­blom­mor­na. De har of­tast sto­ra, fyll­da blom­mor i fär­ger från vitt till pur­pur, ro­sa och li­la. Det finns tä­ta, run­da, bul­li­ga plan­tor med blom­mor över he­la blad­ver­ket. Ef­ter ny­år fram till i mars är det sä­song för vå­ra­za­le­or­na som of­tast har enk­la blom­mor. Hos oss blom­mar rum­sa­za­le­or­na rik­ligt un­der vin­ter­halv­å­ret där­för att de väx­er, sät­ter knop­par och lag­rar ener­gi un­der som­ma­ren.

Ljust tills knop­par­na sla­git ut. Men und­vik ett sö­der­föns­ter med gas­san­de sol och vär­me­e­le­ment un­der, då kan den lätt tor­ka ut. När aza­le­an väl sla­git ut kan du stäl­la den näs­tan var som helst i rum­met.

Vatt­na re­gel­bun­det och håll jämn fuk­tig­het. Förr, när aza­le­or­na od­la­des i ler­kru­kor i ”skogs­jord” var rå­det att he­la kru­kan skul­le sän­kas ner i vat­ten, var­je dag. Nu od­las de i plast­kru­kor och i torvjord som är po­rö­sa­re och lät­ta­re hål­ler fuk­ten. Du kan vatt­na den som en van­lig kruk­växt.

Pla­ce­ring:

Sköt­sel:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.