Ta stick­ling­ar

Leva & Bo - - Fint I Kruka -

Det är lätt att för­ö­ka pe­lar­go­ner med stick­ling­ar, an­ting­en på vå­ren när du ­klip­per ner dem el­ler un­der som­ma­ren i ju­li, au­gusti så får du plan­tor som är lät­ta att över­vint­ra. Ta mju­ka topp­skott el­ler si­do­skott och stick i såjord. Håll fuk­tigt och plan­te­ra om när de ro­tat sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.