TRIVS LJUST

Leva & Bo - - Fint I Kruka -

Got­lands land­skaps­blom­ma. Van­lig som ­kruk­växt och vac­ker i bloms­ter­ar­range­mang där den kan sling­ra runt and­ra väx­ter el­ler hänga över kru­kans kant för ett ­mju­ka­re in­tryck. Kan med för­del plan­te­ras i am­pel el­ler lin­das runt en spi­ral el­ler bå­ge.

Trivs bäst i ljus till halv­skug­ga, und­vik stark sol och allt­för varmt lä­ge. Brok­bla­di­ga sor­ter be­hö­ver mer sol än de grön­bla­di­ga. Trivs i rumstem­pe­ra­tur men vill helst stå sva­la­re un­der vin­tern, ner mot tio gra­der.

Jor­den ska hål­las jämnt fuk­tig med rumstem­pe­re­rat vat­ten och bör in­te tor­ka ut. Ge nä­ring en gång i vec­kan un­der vå­ren till hös­ten. Du­scha plan­tan un­der vin­ter­tid om den står i rumstem­pe­ra­tur.

Pla­ce­ring:

Sköt­sel:

TIPS! Kak­tu­sar du kö­per i pyt­tesmå kru­kor för­blir små. Om du plan­te­rar om dem kan de bli sto­ra och prakt­ful­la. Plan­te­ra i kak­tu­sjord el­ler an­nan

sand­blan­dad jord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.