”Den ru­sti­ka käns­lan ska­pas med syn­li­ga tak­bjäl­kar, en rå te­gel­vägg upp till nock och ett vac­kert mönst­rat ka­kel­golv från Frank­ri­ke”

Leva & Bo - - Lantkök -

UT­RYM­ME VAR PRI­O­RI­TET när vin­den på ett gam­malt 1800-tals­hus gjor­des om till ett rym­ligt kök. Med ru­stik charm och en ba­lan­se­rad har­mo­ni blev det snabbt ­fa­mil­jens po­pu­lä­ras­te rum. Kö­ket blev bok­stav­ligt ta­lat hem­mets hjär­ta.

DEN RU­STI­KA KÄNS­LAN ska­pas med syn­li­ga tak­bjäl­kar, en rå te­gel­vägg upp till nock och ett vac­kert mönst­rat ka­kel­golv från Frank­ri­ke. Ro­li­ga de­tal­jer som ett antikt skåp som må­lats i tur­kos, en fri­ståen­de kyl och frys från Smeg och de tre plåt­lam­por­na ovan­för ar­bets­bän­ken för­hö­jer yt­ter­li­ga­re och ska­par en till­ta­lan­de hel­het.

I KÖ­KET STÅR ka­strul­ler och köks­red­skap fram­me, stän­digt re­do att an­vän­das. Det mesta som be­hövs är sam­lat in­om arm­längds av­stånd och bå­de ar­bet­sy­tor och för­va­rings­ut­rym­me är re­jält till­tag­na. Här finns gott om plats för att la­ga mat. Men ock­så myc­ket ut­rym­me för allt ifrån läx­läs­ning till var­dags­mid­da­gar och sto­ra ka­las.

TRÄRENT

Ljusstake, 198 kro­nor, Bloms­ter & små ting. Sal­toch pep­par­kar, 475 kro­nor styck, Mal­mö mo­dern.

RUSITKT

Ett om­bo­nat, varmt kök med plats för den sto­ra fa­mil­jen. Matbord från St-Paul ho­me. Sto­lar, To­lix.

1

2 TUR­KO­SA TO­NER Bre­da föns­ter­smy­gar blir prak­tis­ka av­ställ­nings­y­tor. Salt- och pep­par­kar, si­fon och li­ten ol­je­mål­ning av Birgitte Coucou­reux, 1 200 kro­nor, allt från Pe­ti­te Vi­o­let­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.