Ska­pa sti­len

In­red kö­ket ru­stikt och mo­dernt med färg­star­ka de­tal­jer och möb­ler med pa­ti­na.

Leva & Bo - - Mitt Drömkök - Av KRISTI­NA ARVLINE

Djup tall­rik och upp­lägg­nings­fat Dai­sy i ke­ra­mik med re­li­ef­möns­ter, 21 och 35 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, från Pot­te­ry Jo, 175 och 450 kro­nor, In­re­da.com.

Du­ka fint Fler­fär­gad bordstablett Me­lis­sa mul­ti, 33 × 48 cen­ti­me­ter, 49 kro­nor, Åh­léns.

Skål! Blom­man­de Pos­ter Bo­ta­ni­cal med kro­kus och snö­drop­pe, 50 × 70 cen­ti­me­ter, 250 kro­nor, Vin­tage­fa­bri­ken. Åter­vun­net Matbord Ja­va i åter­vun­net båtvir­ke, 180 × 90 × 76 cen­ti­me­ter, 6 499 kro­nor, El­los.

Snygg duo

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.