Skånsk ka­lops med in­lag­da röd­be­tor

2

Leva & Bo - - Gott Till Helgen -

4–6 por­tio­ner • cir­ka 1 ½ kg ben­fri hög­rev • 2 gu­la lö­kar • 3 msk smör • salt och svart­pep­par • cir­ka 4 dl vat­ten • 2 msk ox­fond • 2 la­ger­blad • 10 krydd­pep­par­korn • 3 mo­röt­ter • 2 msk ve­te­mjöl + ½ dl vat­ten Till ser­ve­ring: • kokt po­ta­tis • in­lag­da, små röd­be­tor

Skär köt­tet i 3 × 3 cen­ti­me­ter sto­ra tär­ning­ar. Ska­la och skär lö­ken i tun­na klyf­tor.

1

Bryn köt­tet i om­gång­ar i en stek­pan­na med smör. Till­sätt lö­ken i slu­tet och låt den bry­na med. Lägg över i en gry­ta. Salta och pepp­ra. Skölj ur stek­pan­nan mel­lan var­je om­gång med li­te vat­ten och häll över i gry­tan.

Till­sätt ox­fond, la­ger­blad och krydd­pep­par­korn. Låt gry­tan sju­da cir­ka 1 ¾ tim­me.

Ska­la och skär mo­röt­ter­na i ski­vor. Lägg dem i gry­tan och låt den sju­da yt­ter­li­ga­re, cir­ka 15 mi­nu­ter.

Red av gry­tan med ve­te­mjö­let ut­rört i kallt vat­ten. Låt gry­tan ko­ka 5 mi­nu­ter. Sma­ka av. Ser­ve­ra med kokt po­ta­tis och små, in­lag­da röd­be­tor.

3

4

5

­Ser­ve­ra an­kan i ski­vor på grön grön­saks­bädd med rostad vit­löks­dres­sing med ka­pris.

GRÖNT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.