Röd­vins­brä­se­rad ox­kind

Leva & Bo - - Gott Till Helgen -

4–6 por­tio­ner • 4 ox­kin­der, à cir­ka 300 g • 2+2 msk smör • salt, svart­pep­par • 2 mo­röt­ter • 1 bit rot­sel­le­ri, cir­ka 100 g • 2 scha­lot­ten­lö­kar • 2 vit­löks­klyf­tor • ½ dl ox­fond • 2 msk to­mat­puré • 1 dl vat­ten • cir­ka 6 dl rött vin, till ex­em­pel

Cô­tes du Rhô­ne • 4 tim­jankvis­tar • 4 per­sil­jek­vis­tar Till ser­ve­ring: • pals­ter­nacks- och

blom­kålspuré, se re­cept in­till Till gar­ne­ring: • kok­ta mo­rot­stär­ning­ar • kok­ta ro­ma­ne­sco­bu­ket­ter • per­sil­ja

Tor­ka av köt­tet och bryn det run­tom i en stek­pan­na med smör. Salta och pepp­ra. Lägg över köt­tet i en låg gry­ta. Ska­la och tär­na mo­röt­ter och rot­sel­le­ri. Ska­la och hac­ka scha­lot­ten­lök och vit­lök. Fräs grön­sa­ker­na i stek­pan­nan med smör och till­sätt ox­fond och to­mat­puré. Till­sätt vat­ten och en del av vi­net och rör om. Häll över köt­tet i gry­tan. Till­sätt res­ten av vi­net, så att det täc­ker köt­tet, samt tim­jan och per­sil­ja.

Sätt ug­nen på 100 gra­der. Sätt på lock och brä­se­ra i ned­re de­len av ug­nen, 6–8 tim­mar. Köt­tet ska bli rik­tigt mört.

Ta för­sik­tigt upp köt­tet. Si­la skyn i en ka­strull och ko­ka ihop till cir­ka 5 de­ci­li­ter. Sma­ka av och kryd­da mer, om det be­hövs. Vis­pa ner 2 matske­dar smör, klick­vis i så­sen.

Ser­ve­ra så­sen i små såssni­por på tall­ri­ken till­sam­mans med pals­ter­nacks- och blom­kålspuré. Gar­ne­ra med per­sil­ja och kok­ta tär­ning­ar av mo­rot och små bu­ket­ter av ro­ma­ne­sco.

1

2

3

4

­Ser­ve­ra ox­kin­den med en mus­tig, re­du­ce­rad röd­vins­sås och pals­ter­nacks- och blom­kålspuré.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.