Hur räd­dar jag en salt mid­dag?

Hej! Jag und­rar om det finns nå­got sätt att räd­da mid­da­gen när man har över­sal­tat och gäs­ter­na är på in­gång. Hop­pas på svar! SVAR:

Leva & Bo - - Fråga Oss - MA­RIA

Det be­ror li­te på vad det är du har la­gat. Är det en gry­ta el­ler en sop­pa kan du pro­va att läg­ga i po­ta­ti­sar och lå­ta dem ko­ka med. De drar då åt sig en del av sal­tet. Le­na Söderström, som gör många av re­cep­ten i LE­VA & BO, tip­sar om ett an­nat smart knep; tänk om helt och gör en an­nan rätt av rät­ten. Är det en gry­ta kan du spä­da den till sop­pa i stäl­let. Är det en po­ta­tis­sal­lad – till­sätt rä­di­sor, gur­kor el­ler and­ra rå­va­ror.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.