Var kan jag kö­pa pors­li­net?

Hej, i num­mer 41 av LE­VA & BO fanns det oli­ka blå fat med fat­ti­ga rid­da­re på. Var hit­tar jag fa­ten? Tack för en bra tid­ning!

Leva & Bo - - Fråga Oss - HÄLS­NING­AR, LIN­DA

Hej, Lin­da! Vi gil­lar ock­så de blå­vi­ta tall­ri­kar­na från brit­tis­ka pors­lins­till­ver­kar­na Spo­de och Bur­le­igh. De und­re tall­ri­kar­na Blue ita­li­an kom­mer från Spo­de. As­siet­ter­na Blue ca­li­co med mörk­blå bot­ten och lju­sa Blue asi­a­tic phea­sant kom­mer från Bur­le­igh. Finns att kö­pa på bland an­nat NK och Bris­ca­po.se.

BLÅ­VITT. Vac­ker möns­ter­mix

med pors­lin från Spo­de och Bur­le­igh. Fle­ra fi­na duk­ning­ar hit­tar du i boken ”Af­ter­noon tea” av Anet­te

Rosvall, Printz publishing.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.