Vur­mar för 1700-ta­let

Ål­der: Bor:

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

44. Gam­la stan, Stock­holm.

Histo­ri­ker och för­fat­ta­re.

Gör:

Ak­tu­ell med:

Pro­gram­met ”Det sit­ter i väg­gar­na” som bör­jar 9 november i SVT1.

ore­gan.se.

Hem­si­da: Instagram:

christop­he­ro­re­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.