FIN FÖR­VA­RING TILL KÖ­KET

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Det svens­ka de­sign­va­ru­mär­ket Mi­mou lan­se­rar för förs­ta gång­en en ke­ra­mik-kol­lek­tion. De hand­må­la­de bur­kar­na med lock kän­ne­teck­nas av Mi­mous klas­sis­ka sig­na­tur­möns­ter Tweed, Gin­za, Dribb­le och Flow. Bur­kar­na finns tre stor­le­kar, den högs­ta är 36 cen­ti­me­ter. 995, 1 195 och 1 695 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.