VAC­KER IN­SYN

Leva & Bo - - Kaminspecial -

1 Pris: Från 22 500 kro­nor. Kom­men­tar: Ka­mi­nens av­run­da­de glas­dörr har en ny stäng­nings­funk­tion som ger en vac­ker in­syn till lå­gor­na.

In­fo: Scan­spis.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.