SI­DO­HÄNGD LUC­KA

Pris: Kom­men­tar:

Leva & Bo - - Kaminspecial -

1032 400 kro­nor in­klu­si­ve moms. Oav­sett in­red­nings­stil pas­sar ka­mi­nen in på de fles­ta stäl­len. Med stil­ren de­sign och stor eld­vy an­pas­sar den sig till om­giv­ning­en. Luc­kan är si­do­hängd och öpp­nas med se­pa­rat hand­tag.

El­do­form.se.

In­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.