GER MYC­KET VÄR­ME

Pris: Kom­men­tar:

Leva & Bo - - Kaminspecial -

118 700 kro­nor Den ra­ka och tjoc­ka tälj­ste­nen ger bra vär­me och är ef­fek­tiv. As­gård är in­ra­mad med de­ko­ra­tiv tälj­sten som hål­ler vär­men länge. Pla­ce­ras tio cen­ti­me­ter från bränn­bar vägg.

Adu­ro­fi­re.se.

In­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.