MO­DERN MO­DELL

Pris: Kom­men­tar:

Leva & Bo - - Kaminspecial -

12Från 36 900 kro­nor. En mo­dern in­sats från Con­tu­ra för det mo­der­na hem­met. Den här mo­del­len är i svart plåt för en klas­sisk, gra­fisk stil. Har ge­ne­rö­sa glas på tre si­dor.

Con­tu­ra.se.

In­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.